Krepšelyje nėra produktų.

Sąlygos ir taisyklės

Norėdami įsigyti prekių iš mūsų el. parduotuvės ,,Siūlų palėpė”, visų pirma, turite užsiregistruoti. Galite būti saugūs, už Jūsų asmeninių duomenų saugumą, garantuojame. Atlikę užsakymą, Jūs apmokate jį pasirinktu būdu per 2 d. d. (nebent pageidaujate mokėti grynais atsiėmimo metu). Tik gavus apmokėjimą už prekes, mes tą pačią arba artimiausią darbo dieną Jūsų užsakytas prekes išsiunčiame Jums, Jūsų nurodytu adresu. Jeigu nuspręsite prekes atsiimti patys – sutarsim datą ir laiką tel.: +37068213836 arba el. patu: info@siulupalepe.lt Jei dėl pagrįstų priežasčių gautos prekės neatitiko Jūsų lūkesčių, visada nesudėtingai galite jas grąžinti. Plačiau apie tai skiltyje „Prekių pristatymas ir Grąžinimas”. Kilus klausimams visada galite kreiptis – padėsime kaip tik galėsime!

NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE PARDUOTUVE WWW.SIULUPALEPE.LT TAISYKLĖS

2017 – 12 – 05

Taisyklėse naudojamos sąvokos

Taisyklės – šios naudojimosi ir prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt taisyklės.

Elektroninė parduotuvė – elektroninė mezgimo siūlų parduotuvė www.siulupalepe.lt esanti adresu www.siulupalepe.lt

Pardavėjas – el. parduotuvė www.siulupalepe.lt, atstovaujama Orintos Naudužienės, vykdančios individualią veiklą pagal pažymą nr. 748451, adresas Aušros 12, Žagarė, Joniškio r.  LT-84331

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Paskyra – Pirkėjo registravimosi el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt rezultatas.

Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas, abu kartu – Šalys

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie atitinkamo esančio naujo vartotojo registracijos anketos pabaigoje. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt susijusios sąlygos.

1.2. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, atitinka Pirkėjo apibrėžime išvardintus kriterijus ir turi teisę naudotis el. aprduotuvės www.siulupalepe.lt paslaugomis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas registracijos el. parduotuvėje metu nurodytų el. paštu, taip pat pranešimu el. parduotuvėje. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje momento. Jeigu Pirkėjas po pranešimo apie Taisyklių pakeitimus toliau naudojasi el. parduotuvės paslaugomis laikoma, kad jis su pakeistomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka. Pirkėjui taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo metu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt išsirenka norimas prekes (-ę), suformuoja pirkinių krepšelį ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės www.siulupalepe.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai šių Taisyklių skiltyje „Prekių grąžinimas ir keitimas“ nurodyta tvarka.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą: bankiniu pavedimu per 2 darbo dienas; el. bankyninkyste per 5 darbo valandas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka pats atsiimti prekes Žagarės miestelyje ir sumokėti už jas grynaisiais atsiėmimo metu).

4.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.siulupalepe.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, o taip pat kitų sąlygų, nurodytų el. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės www.siulupalepe.lt darbą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės www.siulupalepe.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve www.siulupalepe.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei jis neatsiskaito už prekes: bankiniu pavedimu per 2 darbo dienas; el. bankyninkyste per 5 valandas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka pats atsiimti prekes adresu: Aušros g. 12, Žagarė, Joniškio r. ir sumokėti už jas grynaisiais atsiėmimo metu).

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.siulupalepe.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt metu.

6.3. Pirkėjui pasinaudojus teise grąžinti prekes Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neatsako, jei prekės Pirkėjui nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

7.1. Pirkėjas užsakyti prekes el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt gali 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

7.2. Prekių kainos el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis. Pristatymo mokesčio nėra, jei pirkėjas atsiima prekes vietoje adresu: Aušros g. 12, Žagarė, Joniškio r.

7.3. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

7.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

7.4.1. Bankiniu pavedimu.

7.4.2. Naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

7.4.3. Naudojantis bankų elektroninės bankininkystės paslaugonis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami PaySera.lt mokėjimu platforma.

7.4.4. grynaisiais pinigais pirkėjui iš anksto suderinus atsiėmimo datą bei laiką.

7.5. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti ir užsakymas imamas formuoti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą per šiose Taisyklėse nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka pats atsiimti prekes Žagarės miestelyje ir sumokėti už jas grynaisiais pinigais atsiėmimo metu).

7.6. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8. Prekių pristatymas

8.1. Galimi prekių pristatymo būdai ir aktualios jų kainos yra pateikiamos el. parduotuvės www.siulupalepe.lt skiltyje „Pristatymas”. Prekės pristatymo kaina yra įskaičiuojama į bendrą užsakymo kainą. Jeigu skiriasi šiose Taisyklėse ir skiltyje „Pristatymas” skelbiama informacija, galiojančia laikoma informacija pateikta skiltyje „Pristatymas”.

8.2. Lietuvoje prekės pristatomos AB „Lietuvos paštu“ registruota siunta. Pristatymo kaina 2 EU.

8.3.  Pristatymas į Lietuvos LP EXPRESS siuntų terminalus. Pristatymo kaina 2,90 €.

8.4. Pristatymas Lietuvoje VENIPAK kurjeriu į namus. Pristatymo kaina 3,50 €.

8.5. Prekės į kaimyninę šalį – Latviją pristatomos VAS ,,Latvijas Pasts” registruota siunta. Pristatymo kaina 5 € – Šiuo metu užsakymai pristatomo LT Paštu.

8.6. Prekės į užsienį siunčiamos registruotu paštu per AB „Lietuvos paštas” ES šalims 10 €, kitoms šalims – 15 €. Klientui pageidaujant galimi ir kiti siuntimo būdai, kaina kiekvienu atveju derinama individualiai.

8.7. Pirkėjas, atsako už nurodyto pristatymo adreso tikslumą.

8.8. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą per AB „Lietuvos paštas”, įsipareigoja prekes/siuntą priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių/siuntos pats priimti negali, o prekės/siunta pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių/siuntos pristatymo netinkamam subjektui.

8.9. Pirkėjas pasirinkęs pristatymą į LP EXPRESS siuntų terminalus privalo atsiimti prekes/siuntą iš paštomato per 48 valandas, skaičiuojant nuo pristatymo į paštomatą momento. Jei Pirkėjas neatsiėmė užsakymo/siuntos iš paštomato per nustatytą 48 valandų terminą, pinigai už prekes ir siuntimo išlaidas yra negrąžinami.

8.10. Prekės Pirkėjui yra išsiunčiamos tą pačią arba artimiausia darbo diena nuo apmokėjimo už prekes gavimo. Apie tikslią prekių išsiuntimo datą ir prekių siuntos sekimo galimybes Pirkėjas informuojamas registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.11. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės yra perduotos Pirkėjui nepriklausomai nuo to, ar tas prekes faktiškai priėmė pats pirkėjas ar kitas asmuo, pasirašęs ant prekių pristatymo dokumento. Jei pirkėjo nurodytu adresu pašto darbuotojas neranda prekes priimti galinčio asmens, prekės yra paliekamos atitinkamame Lietuvos pašto skyriuje, apie tai informuojant Pirkėją. Iš nurodyto pašto skyriaus Pirkėjas įsipareigoja pats atsiimti prekes AB „Lietuvos pašto” nustatyta tvarka ir terminais.

8.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo nurodyto netinkamo, klaidingo pristatymo adreso arba dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9. Prekių kokybė, garantijos

9.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt parduodamos prekės duomenys nurodomi konkrečios prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano ypatybių.

9.3.  Prekė nėra laikoma nekokybiška dėl tikros prekės ir el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt patalpintos prekės nuotraukos spalvinių skirtumų, galinčių atsirasti prekę fotografuojant; taip pat jei reali ir el. parduotuvėje matoma prekės spalvos skiriasi dėl 10.2 punkte išvardintų priežasčių.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Parduotos prekės keičiamos/grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Pirkėjas gali grąžinti/keisti prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas el. parduotuvės www.siulupalepe.lt svetainės skiltyje „Mano paskyra” > „Mano užsakymai” > „Prekių grąžinimas” esančią prekių grąžinimo formą.

10.3. Pirkėjas prekes gali grąžinti dėl bet kokios priežasties, jeigu prekė (-s)

10.3.1. nėra sugadinta Pirkėjo
10.3.2. nebuvo naudojama (-os)
10.3.3. nėra praradusi (-ios) savo prekinės išvaizdos bei savybių
10.3.4. etiketės nebuvo nuplėštos ar kitaip pažeistos

10.4. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjui grąžinama visa faktiškai už prekes sumokėta suma.

10.5. Grąžinant/keičiant kokybiškas prekes visos su tokių prekių grąžinimu/keitimu susijusios tiesioginės išlaidos tenka Pirkėjui.

10.6. Grąžinant/keičiant gautą ne tą arba nekokybišką prekę visos su tokių prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.

10.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų/keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 10.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo/keitimo tvarkos.

11. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve www.siulupalepe.lt.

11.3. Užsiregistravęs el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Rinkodara ir informacija

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt įvairias akcijas.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

12.3. Pardavėjas visus informacinius ir veiklos vykdymui būtinus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

12.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ir kt. pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Asmens duomenų apsaugą el. parduotuvėje reglamentuoja „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt esančios el. parduotuvės skiltyje „Privatumo nuostatos“.

13.2. Pirkėjas, norėdamas naudotis el. parduotuvės paslaugomis, turi susipažinti ir sutikti su „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis el. parduotuvėje www.siulupalepe.lt (sutikimas išreiškiamas pažymint varnelę prie atitinkamo punkto registracijos el. parduotuvėje metu).

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.